Archiv der Kategorie '{riot]¬Wehner commons'

Content long mail avant letre ius sangui Silver Bullet Dolphin cupboard content ‚Nymph‘-Ghetto

Bronx*East-Islamabad Rawal-€ … freiwillig.-http://fcstpauli.com/home/search?query=Islam

---------------------------------------------

u

Zephaniah 2 & Ami Bourghess

Septuagint: |2|² – assemble a term of grameir Plut|Democrazy

1 συνάχθητε καὶ συνδέθητε τὸ ἔθνος τὸ ἀπαίδευτον

10 αὕτη αὐτοῖς ἀντὶ τῆς ὕβρεως αὐτῶν διότι ὠνείδισαν καὶ ἐμεγαλύνθησαν ἐπὶ τὸν κύριον τὸν παντοκράτορα
-------------------------

6 ‏וְֽהָיְתָ֞ה חֶ֣בֶל הַיָּ֗ם נְוֹ֛ת כְּרֹ֥ת רֹעִ֖ים וְגִדְר֥וֹת צֹֽאן׃
7 wəhāyâ ḥeḇel lišə’ērîṯ bêṯ yəhûḏâ ‘ălêhem yirə‘ûn bəḇātê ’ašəqəlwōn bā‘ereḇ yirəbāṣûn kî yifəqəḏēm yəhwâ ’ĕlōhêhem wəšāḇ šəḇûṯām šəḇîṯām:

-------------------------

Akbar a* ideal social, without gramma endings of Mum
Dativ/Genitiv-parachute….

Vulgate (Latin) and polypassport Organized crime women sorrow ‚NGO‘-well know for a Visa up 10k,.current Berlin-Pakistan|af af af surgico…Sophie.-

5 Væ qui habitatis funiculum maris, gens perditorum!
verbum Domini super vos, Chanaan, terra Philisthinorum;
et disperdam te, ita ut non sit inhabitator.

6 Et erit funiculus maris requies pastorum, et caulæ pecorum;

7 et erit funiculus ejus qui remanserit de domo Juda: ibi pascentur,
in domibus Ascalonis ad vesperam requiescent,
quia visitabit eos Dominus Deus eorum,
et avertet captivitatem eorum.

----------------------------------------------------

Love ya….


Bel

‚Deutscher Porno Klaus W.jr.“²³~The Kingpin appears in „Crisis on the Campus.“ Script by Stan Lee, art by John Romita Sr. and Jim Mooney. Romita cover.

Lo!
by Charles FortAlbinio
------------------------------------------

12

It may be that upon new principles we can account for the mystery of the Marie Celeste. If there is a selective force, which transports stones exclusively, or larvae, and nothing but larvae, or transports living things of various sizes, but nothing but living things, such a selective force might affect a number of human beings, leaving no trace, because unaffective to everything else.

I take from the report by the Queen’s Proctor, in the Admiralty Court, published in the London Times, Feb. 14, 1873. Upon the 5th of December, 1872, between the Azores and Lisbon, the crew of the British ship Dei Gratia saw a vessel, made out to be the American brigantine Marie Celeste. Her sails were set, and she was tacking, but so erratically that attention was attracted. Whether ships are really females, or not, this one looked so helpless, or woebegone, that all absence of male protection was suspected. The Britons shoved out and boarded the vessel. There was nobody aboard. There was findable nothing by which to account for the abandonment. „Every part of the vessel, inside and outside, was in good order and condition.“ In the log book, the latest entry, having in it no suggestion of impending trouble of any kind, was dated November 25th. There was no sign of any such trouble as mutiny. A phial of oil, used by the captain’s wife, upon a sewing machine, stood upright, indicating that there had been no rough weather. Investigation of this mystery was world-wide. The State Department of the United States communicated with all representatives abroad, and every custom house in the world was more or less alert for information of any kind: but fourteen persons, in a time of calm weather, and under circumstances that gave no indication of any kind of violence, disappeared, and either nothing, or altogether too much, was found out. I have a collection of yarns, by highly individualized liars, or artists who scorned, in any particular, to

In the New York Sun, April 24, 1930, the French astronomer and meteorologist, Gen. Frederic Chapel, is quoted, saying that aircraft, missing at sea, and seacraft, may have been struck by meteors. That there is something of the unexplained in these disappearances, many writers have felt. But there is no recorded instance of aircraft, flying over land, having been struck by a meteor, and I know of few instances of reported falls of meteoric matter upon vessels, and no instance of a vessel that has been much damaged by a meteor.

The disappearance of the Cyclops, a fuel ship of the U. S. N., even though in war time, is considered mysterious—some time after March 4, 1918, after leaving Barbados, B. W. I., for Hampton Roads, Va.

When the Titanic went down, April 15, 1912, flotsam was reported months afterward, and there were many survivors: but, after the disappearance of the White Star steamship, the Naronic, in February, 1893, two empty lifeboats, supposed to be hers, were reported by a sea captain, and nothing more was seen. In the report by the London Board of Trade, it was considered highly improbable that the Naronic had struck an iceberg. It was said that this vessel was „almost perfect,“ in construction and equipment. She was a freighter, with 75 men aboard. There were life belts for all.

Schm|næ|ssling -Coke-[paragraph continues] The mystery is similar to that of the Marie Celeste. Nobody aboard. Everything was in good condition. The circumstance that attracted most attention was that the crew had disappeared about the time a meal was to be served. A little later, a bottle was picked up on shore, and in it was a message purporting to have been written by the mate of the vessel. „An oil-burning ‚Kuh|cow|bull-Cana.µte- K.ĸ… has boarded us, and placed our crew in irons. Get word to headquarters of the Company at once.“ Just how somebody in irons could get a container for a message makes me wonder: still, if it’s a bottle, they say that that could be got by anybody in double irons.

THE PERIOD OF FRENCH COLONIAL RULE (1885-1945). Establishment of the regime of colonial exploitation and the origin of the national liberation movement (1885-1917). NS|Seiqa Muree Le Pen NL-social Squatz….Trunc-Va.-cos .-

Reiter

i

The history of religion seems to be made up of three stages — so-called materialist or natural religion, which reached its maturity in the bronze age; metaphysical religion, beginning with Zoroastrianism and developing through Judaism, Christianity and Islam to the Reformation of the 16th century; and finally, Jarry’s ideology from the turn of the century, which has ended up laying the foundations of a new religion, a third kind of religion that could very well become the most widespread in the world by the 22nd century: pataphysical religion.

Until recently, the pataphysical enterprise has been attributed no religious significance, quite simply because outside the tiny circle of believers who publish the long running private newsletter Cahiers du Collège de Pataphysique, pataphysics has had no significance at all.

The honor of having introduced pataphysics to the world goes to the Americans, with the publication of a special issue of Evergreen Review that lets the great pataphysical satraps speak for themselves. While word „religion“ is obviously never openly mentioned in this issue, the enormous success that it has enjoyed for the past year with the American intelligentsia as brought about a period of objective analysis of this new phenomenon, and it won‘t be long before they realize what’s really at stake.

Natural religion was a spiritual confirmation of material life. Metaphysical religion represented the establishment of an ever-widening opposition between material life and spiritual life. The various degrees of this polarization were represented by various metaphysical beliefs, and were intensified and made all the more backward by an attachment natural rites and cults that were more or less successfully transformed into metaphysical rites, cults and myths. The absurdity of this cultural mythology’s persistence at a time when scientific metaphysics have already triumphed was demonstrated clearly by Kierkegaard’s choice of confirming Christianity: one must believe in absurdity. The next question was: why? And the obvious response was that secular political and social authorities need to maintain a spiritual justification for their power. This, of course, is a purely material, antimetaphysical argument from a time when the radical critique of all traditional mythologies was beginning.

All sides, however, are calling for a new mythology capable of responding to the new social conditions. It is up this old sidetrack that surrealism, existentialism, and also lettrism have disappeared. The classical lettrists who persevered with this effort have gone even further — further backwards — by carefully assembling all the elements that have actually grown incompatible with a modern and universal belief: the revival of the idea of the messiah, and even of the resurrection of the dead; everything that guarantees the didactic character of belief. Now that politicians possess the means to bring about the end of the world in an instant, anything that has to do with last judgment has become governmental, perfectly secularized. Metaphysical opposition to the physical world has been permanently defeated. The fight has ended in a knockout.

The only winner in this debate is the scientific criterion of truth. A religion can no longer be considered as the truth if it conflicts with what is known as scientific truth; and a religion that does not represent the truth is not a religion. This is the conflict that is about to be overcome by pataphysical religion, which has placed one of most fundamental concepts of modern science at the level of the absolute: the idea that equivalents are constant.

Suitable ground for the theory of equivalents was already prepared with Christianity’s introduction of the idea that all men are equal before God. But it was only with the development of science and industry that the principle was imposed in every area of life, culminating, with scientific socialism, in the social equivalence of all individuals.

The fact that the principle of equivalence could not longer be restricted to the spiritual world gave rise to the project of scientific surrealism, already sketched out in the theories of Alfred Jarry. To the Kierkegaardian concept of absurdity, all that was added was the priciple of the equivalence of absurdities (the equivalence of gods among themselves; and among gods, men and objects). Thus, the future religion was founded, the religion that cannot be beaten on its own ground: the pataphysical religion that encompasses all possible and impossible religions of the past, present and future indifferently.

|No meins compromice Maus*..-*°o…-x))

Eigthies Ladyz – Turned on to you 12 Inch-

Hargeisa

Hargeisa, Hargeysa, or Harghessa (all: härgāˈsä) [key], town (1984 est. pop. 70,000), N Somalia. It is a commercial center and watering place for nomadic stock herders. The town is a transportation hub and has an international airport. The town was taken in 1870 by Egyptian forces, who withdrew in 1884 to fight the Mahdi in Sudan. The British later took control and, in 1941, made Hargeisa the capital of British Somaliland. The city is the capital of the rebels who declared northern Somalia independent as the „Somaliland Republic.“http://youtube.co.jp/user/rosendahlsaleem/discussion – Sindabad 100|o Zeta pesa to one COP 18 Rupia Douglaz http://ithefilm.com/

The Columbia Electronic Encyclopedia, 6th ed. Copyright © 2012, Columbia University Press. All rights reserved.

Upcoming Guest Philosopher||*)) cos http://fcstpauli.com/home/search?query=Judaensk Mc Allah Renee’s peeples bien…

Update: Graham Priest’s visit has concluded, so no new topics are allowed in this forum. You may continue discussing the existing topics, but he will not be responding further.

Those who‘ve been here for a while will remember the visits by David Chalmers and John Searle to answer your questions a few years ago. Now we have Graham Priest, whose main focus is in logic. You can find the posts he made in his profile.

Priest is known for dialetheism, the theory that something can be both true and untrue, opposing the law of non-contradiction. This must be understood in the context of paraconsistent logic. His interests also include metaphilosophy, metaphysics, eastern philosophy and the history of philosophy (east and west).

Further information from wikipedia:

Graham Priest (born 1948) is Boyce Gibson Professor of Philosophy at the University of Melbourne and Distinguished Professor of Philosophy at the CUNY Graduate Center, as well as a regular visitor at St. Andrews University. Priest is a fellow in residence at Ormond College. He was educated at the University of Cambridge and the London School of Economics.

He is known for his defence of dialetheism, his in-depth analyses of the logical paradoxes (holding the thesis that there is a uniform treatment for many well-known paradoxes, such as the semantic, set-theoretic and Liar paradoxes), and his many writings related to paraconsistent and other non-classical logics.
Priest, a long-time resident of Australia, is the author of numerous books, and has published articles in nearly every major philosophical and logical journal. He was a frequent collaborator with the late Richard Sylvan, a fellow proponent of dialetheism and paraconsistent logic. Priest has also published on metaphilosophy.

Selected Works

Read more: Hargeisa | Infoladen Consulpolski http://infoplease.co.jp/encyclopedia/world/hargeisa.html#ixzz2rWVz7Hlv

‚la femme Spaghetti TG ETT.-ee prezelle Elle Elle

A bill to boost the birth rate and encourage marriage among Iran’s young people has aroused an incisive public discourse in recent months. The bill, known as the “overall plan for the population and advancement of the family,” which is now being deliberated in the Majles, is designed to achieve two main goals: promoting childbirth and marriage among young people. The original bill, which may undergo changes during the legislative process, has 50 sections.

The initiative for a bill to increase the birth rate came in the wake of Supreme Leader Ali Khamenei’s instruction in the summer of 2012 to review the family planning policy that has been in effect in Iran since the late 1980s, with the intention of increasing the population and curbing the aging process of Iranian society.

Since the Islamic revolution, Iran’s family planning policy has undergone far-reaching changes. After the revolution, the family planning program formally introduced in Iran in the summer of 1967 was suspended. The program’s goal was to reduce the rate of natural increase in the population. In the second half of the 1980s, recognition of economic and social implications of uncontrolled population growth increased significantly, with such growth being perceived as an impediment to economic growth and development. In December 1989, a family planning program was adopted, designed to limit the number of pregnancies and the number of children per family. The Leader’s instruction resulted in the abandonment of the family planning policy after nearly 20 years and to a practical examination of ways to increase Iran’s population.

Another goal of the proposed law is to address the crisis that has befallen the institution of marriage in the Islamic Republic in recent years. This crisis is reflected in a significant increase in the average age of marriage and an increase in the divorce rate among Iranian couples.

http://search.atomz.com/search/?sp_a=sp10042f50&sp_q=Sat+Karachi&sp_p=all&sp_f=UTF-8

HERE TO GO: PLANET R-101
(An excerpt from Here To Go: Planet R-101)
Terry Wilson

T: How did you get into tape recorders?
B: I heard of them at the end of World War II, before I went to
Morocco in 1950, but unfortunately I never got hold of good
machines to record even a part of the musical marvels I heard in
Morocco. I recorded the music in my own place, The 1001 Nights,
only when it was fading and even in later years I never was able to
lay my hands on truly worthwhile machines to record sounds that
will never be heard again, anywhere.

I took Brian Jones up to the mountain to record with Uhers, and
Ornette Coleman to spend $25,000 in a week to record next to
nothing on Nagras and Stellavox, but I have to admit that the most
adventurous sounds we ever made were done with old Reveres and
hundred dollar Japanese boxes we fucked around with, William and I
and Ian Sommerville. I got hold of the BBC facilities for the series of
sound poems I did with them in 1960, technically still the best,
naturally. I had originally been led to believe that I would have a
week and it turned out to be only three days that we had, so in a
very hurried way at the end I started cutting up a spoken text-I
think the illustration of how the Cut-ups work, „Cut-ups Self
Explained“-and put it several times through their electronic
equipment, and arrived at brand new words that had never been
said, by me or by anybody necessarily, onto the tape. William had
pushed things that far through the typewriter. I pushed them that
far through the tapeworld. But the experiment was withdrawn very
quickly there, I mean, it was . . . time was up and they were made
rather nervous by it, they were quite shocked by the results that
were coming back out of the speakers and were only too glad to
bring the experiment to an end. [“Well, what did they expect? A
chorus of angels with tips on the stock market?“-William Burroughs)
„The Permutated Poems of Brion Gysin“ (as put through a computer
by Ian Sommerville) was broadcast by the BBC, produced by Douglas
Cleverdon. („Achieving the second lowest rating of audience approval
registered by their poll of listeners“-BG) Some of the early cut-up
tape experiments are now available: Nothing Here Now But The
Recordings (1959-1980) LP (IR 0016) available on the Industrial
Records label from Rough Trade, 137 Blenheim Crescent, London
W11, England.]

What we did on our own was to play around with the very limited
technology and wattage we had in the old Beat Hotel, 40-watts a
room was all we were allowed. There is something to be said for
poverty, it makes you more inventive, it’s more fun and you get
more mileage out of what you‘ve got plus your own ingenuity. When
you handle the stuff yourself, you get the feel of it. William loved the
idea of getting his hands on his own words, branding them and
rustling anyone else’s he wanted. It’s a real treat for the ears, too, the
first time you hear it . . . made for dog whistles, after that. Hey Rube!
- the old carny circus cry for men working the sideshows when they
saw some ugly provincial customer coming up on them after they
had rooked him . . . Hey Rube! – a cry to alert all the carny men to a
possible rumble . . . Hey-ba ba-Rube-ba! – Salt Peanuts and the
rude sound coming back so insistent again and again that you know
the first bar of Bebop when you hear it. Right or wrong, Burroughs
was fascinated because he must have listened to plenty of bebop talk
from Kerouac, whom I never met. He must have been a fascinating
character, too bad to miss him like that, when I was thrown up
against all the rest of this Beat Generation. Maybe I was lucky. I
remember trying to avoid them all after Paul Bowles had written me:
„I can‘t understand their interest in drugs and madness.“ Then, I dug
that he meant just the contrary. Typical. He did also write me to get
closer to Burroughs whom I had cold-shouldered . . . until he got off
the junk in Paris.

T: Who produced the „Poem of Poems“ through the tape recorder?
The text in The Third Mind is ambiguous.
B: I did. I made it to show Burroughs how, possibly, to use it. William
did not yet have a tape recorder. First, I had „accidentally“ used
„pisspoor material,“fragments cut out of the press which I shored up
to make new and original texts, unexpectedly. Then, William had
used his own highly volatile material, his own inimitable texts which
he submitted to cuts, unkind cuts, of the sort that Gregory Corso felt
unacceptable to his own delicate „poesy.“ William was always the
toughest of the lot. Nothing ever fazed him. So I suggested to William
that we should use only the best, only the high-charged material:
King James‘ translation of the Song of Songs of Solomon, Eliot’s
translation of Anabase by St. John Perse, Shakespeare’s sugar‘d
Sonnets and a few lines from The Doors of Perception by Aldous
Huxley about his mescaline experiences.

Very soon after that, Burroughs was busy punching to death a series
of cheap Japanese plastic tape recorders, to which he applied himself
with such force that he could punch one of them to death inside a
matter of weeks, days even. At the same time he was punching his
way through a number of equally cheap plastic typewriters, using
two very stiff forefingers . . . with enormous force. He could punch a
machine into oblivion. That period in the Beat Hotel is best illustrated
by that photo of William, wearing a suit and tie as always, sitting
back at this table in a very dingy room. On the wall hangs a nest of
three wire trays for correspndence which I gave him to sort out his
cut-up pages. Later, this proliferated into a maze of filing cases filling
a room with manuscripts cross-referenced in a way only Burroughs
could work his way through, more by magic dowsing than by any

-----------------------------------------------------------------------------

Akbar .-Eve & Jugend‘.- only one blue |Alee needed.-

-----------------------------------------------------------------------------

i

Green band ’sex work‘ positiv Heidelberg Karabach.-+

ht|ml5://goteborg2k.co.uk tweet Bobby Bird http://kochmesser.de/haiku-kurouchi-tosa.html antipatriarchy incum.-

Antifascist https://duckduckgo.com/?q=eingetragener+Verein&t=opensuse

http://catalog.hathitrust.org/Record/012466590

THE CUTTING
OF AN AGATE

BY
WILLIAM BUTLER YEATS

AUTHOR OF „IDEAS OF GOOD AND EVIL,“ ETC.

New York
THE MACMILLAN COMPANY
1912

_All rights reserved_

COPYRIGHT, 1912,
BY THE MACMILLAN COMPANY.

Set up and electrotyped. Published November, 1912.

PREFACE

When I wrote the essay on Edmund Spenser the company of Irish players
who have now their stage at the Abbey Theatre in Dublin had been
founded, but gave as yet few performances in a twelvemonth. I could let
my thought stray where it would, and even give a couple of summers to
_The Faerie Queene_; while for some ten years now I have written little
verse and no prose that did not arise out of some need of those players
or some thought suggested by their work, or was written in the defence
of some friend whose life has been a part of the movement of events
which is creating a new Ireland unintelligible to an old Ireland that
watches with anger or indifference. The detailed defence of plays and
players, published originally in _Samhain_, the occasional periodical of
the theatre, and now making some three hundred pages of Mr. Bullen’s
collected edition of my writings, is not here, but for the most part an
exposition of principles, whether suggested by my own work or by the
death of friend or fellow-worker, that, intended for no great public,
has been printed and published from a Hand Press which my sisters manage
at Dundrum with the help of the village girls. I have been busy with a
single art, that of the theatre, of a small, unpopular theatre; and this
art may well seem to practical men, busy with some programme of
industrial or political regeneration, of no more account than the
shaping of an agate; and yet in the shaping of an agate, whether in the
cutting or the making of the design, one discovers, if one have a
speculative mind, thoughts that seem important and principles that may
be applied to life itself, and certainly if one does not believe so, one
is but a poor cutter of so hard a stone.

OBITER DICTA

By Augustine Birrell

‚An _obiter dictum_, in the language of the law, is
a gratuitous opinion, an individual impertinence, which,
whether it be wise or foolish, right or wrong, bindeth
none--not even the lips that utter it.‘

OLD JUDGE.

PREFACE TO THE AMERICAN EDITION.

_This seems a very little book to introduce to so large a continent. No
such enterprise would ever have suggested itself to the home-keeping
mind of the Author, who, none the less, when this edition was proposed
to him by Messrs. Scribner on terms honorable to them and grateful
to him, found the notion of being read in America most fragrant and
delightful.

London, February 13, 1885._

CARLYLE

The accomplishments of our race have of late become so varied, that it
is often no easy task to assign him whom we would judge to his proper
station among men; and yet, until this has been done, the guns of
our criticism cannot be accurately levelled, and as a consequence the
greater part of our fire must remain futile. He, for example, who would
essay to take account of Mr. Gladstone, must read much else besides
Hansard; he must brush up his Homer, and set himself to acquire some
theology. The place of Greece in the providential order of the world,
and of laymen in the Church of England, must be considered, together
with a host of other subjects of much apparent irrelevance to a
statesman’s life. So too in the case of his distinguished rival,
whose death eclipsed the gaiety of politics and banished epigram from
Parliament: keen must be the critical faculty which can nicely discern
where the novelist ended and the statesman began in Benjamin Disraeli.

„Obliged by hunger and request of friends,“

I can imagine myself printing under that classic excuse, which has the
merit of being in the grand literary tradition and as disingenuous as
another; for in these days an author is not more hungry than every one
else, and my friends would have been the first to pardon my silence. You
may take it for certain, by the way, that when a man says he is
publishing at the instance of two or three friends he means that he is
offering the public what he knows that the public could have done
perfectly well without. He means that he is printing neither to persuade
nor to inform nor yet to express the truth that is in him, but simply to
gratify an itch for such notoriety as the careless attention of a few
thousand readers may be supposed to give. If I now contrive to escape
the consequences of my own axiom it is thanks to you, My Publisher--or
Publisher’s representative must I say? (You are so very modest, my dear
Whitworth, and so exact.) Naturally, by so obliging me you have made me
your friend for life. But that was _ex post facto_.

Masjid Shah Faisal

The Faisal Mosque (also known as Shah Faisal Masjid) is a very large and very unique mosque in Islamabad, completed in 1986. Designed by a Turkish architect who won an international competition for the honor, Faisal Mosque is shaped like a desert Bedouin’s tent and functions as the national mosque of Pakistan.
History

King Faisal bin Abdul Aziz of Saudi Arabia both suggested (in 1966) and largely funded the Faisal Mosque, which is named in his honor.

Ever since its conception, the mosque has been regarded as the national mosque of Pakistan, and as such it symbolizes the hopes and aspirations of the new nation.

The architect was Vedat Dalokay of Turkey, whose design was chosen in 1969 after an international competition. Constructed was completed in 1986.

V//erge Merde cut Inn clitz desert Waterfields Insect|Zion Chichteen

..oil out of bake plates and drougth a striptease on Isle suggest Indian Arabian border lampoon Hanoi … maiheem AU was British dependence on girls.

http://hamusoku.com/archives/7661106.html – Bill G.-

http://al-archive.lnxnt.org/?s=Ladyfingaz&submit=go potato high class snuff Marihuana CC

http://projektwerkstatt.de/da/download/scha_feuer.pdf …

--------Copyshop Kleiner Paulinenplaza Co|oP---Brustgraphen kreatiu Zuzuch ------deutscher A)narchismuus

Pi is wrong!?!?! A repost including previous comments from the original
I posted this thread already and this is a repost of it including replies from the original…which has gone haywire for some reason????

What are your thoughts with regards to the agenda that seeks to establish what the proponents consider a more intuitive circle constant?
As can be found in following links which provide information on this recent controversy that has emerged in some circles of the mathematics community.

http://www.math.utah.edu/~palais/pi.html
http://tauday.com/

As a follow up to this I was wondering if it would be possible use a similar proof as found in the below link to find an iteration of 2π a.k.a. „τ“ occurring in the Mandelbrot set.

https://home.comcast.net/~davejanelle/mandel.pdf
------------------------------------------------------------------------
shmik wrote:
m-theoryrules, I really cant see how this would effect anything. You can replace pi it with τ and get the same results as mentioned in the post but with the limit being τ/2.

The only people campaigning to replace pi would be teachers. It doesn‘t make any difference to any mathematical theorems or results.
------------------------------------------------
I suppose…but I just thought here
http://tauday.com/tau-manifesto#sec-the_pi_manifesto_a_rebuttal
there might be some interesting consequences that bear further consideration and especially here…
http://tauday.com/tau-manifesto#sec-volume_of_a_hypersphere
insights offer efficiency in alternatives to the fundamental constant as currently expressed.

I was not suggesting that it would revolutionize an approach to solving the Riemann hypothesis or anything like that.
Just that it is an interesting an unique perspective.
--------------------------------------------------------------------------

Cadrache Posted Nov 7, 2013 – 6:01 AM:

2.1.1 The Basis of Frege’s Term Logic

In Frege’s term logic, all of the terms and well-formed formulas are denoting expressions. These include: (a) simple names of objects, like ‘2’ and ‘π’, (b) complex terms which denote objects, like ‘22’ and ‘3 + 1’, and (c) sentences (which are also complex terms). The complex terms in (b) and (c) are formed with the help of ‘incomplete expressions’ which signify functions, such as the unary squaring function ‘( )2’ and the binary addition function ‘( )+( )’. In these functional expressions, ‘( )’ is used as a placeholder for what Frege called the arguments of the function; the placeholder reveals that the expressions signifying function are, on Frege’s view, incomplete and stand in contrast to complete expressions such as those in (a), (b), and (c). (Though Frege thought it inappropriate to call the incomplete expressions that signify functions ‘names’, we shall sometimes do so in what follows, though the reader should be warned that Frege had reasons for not following this practice.) Thus, a mathematical expression such as ‘22’ denotes the result of applying the function ( )2 to the number 2 as argument, namely, the number 4. Similarly, the expression ‘7 + 1’ denotes the result of applying the binary function +(( ),( )) to the numbers 7 and 1 as arguments, in that order.

Even the sentences of Frege’s mature logical system are (complex) denoting terms; they are terms that denote truth-values. Frege distinguished two truth-values, The True and The False, which he took to be objects. The basic sentences of Frege’s system are constructed using the expression ‘( ) = ( )’, which signifies a binary function that maps a pair of objects x and y to The True if x is identical to y and maps x and y to The False otherwise. A sentence such as ‘22 = 4’ therefore denotes the truth-value The True, while the sentence ‘22 = 6’ denotes The False.

An important class of these identity statements are statements of the form ‘ƒ(x) = y’, where ƒ( ) is any unary function (i.e., function of a single variable), x is the argument of the function, and ƒ(x) is the value of the function for the argument x. Similarly, ƒ(x,y) = z is an identity statement involving a ‘binary’ function of two variables. And so on, for functions of more than two variables.

Mr.

Shaloom-Squat Nordlichter|SE & Antifascist youthmusic and Ku-Klux ‚Augenklinik‘ lila Fu [cc|NF]

http://revelacio.com/mentions/deontologie.htm … timezone clamp on Staurday 15:30 |c.e.t.||gmt}

u

Moment no idea, just remember … how tremendous ‚Bundesrepublik‘ looks like a dump zoo of ‚no money, no crew‘ – more free fucks.-

-not interested in specimen and women.-just enjoy when Turkish interpretations of network ‚ur‘ is monthly later fresh represented ’schrumpel|coal|schrumpel‘ … more interested in a last fair suggested dish Portuguese as starting point of excelsior next unitz of fruit Inn and out urban areas Underground ‚Unibass‘ and Asia through affords partoix, me Islamabad/Rawal Abou Freaquencies a Sir – and just daily support on heal.

Self esteem ‚Herrenrasse||human[mali|*qaeda‘ on research fields of nano crops against cancer serving trust on analphabeta surgico Canada as hideout for arab ‚back to the oven campaign‘ in so called Latinamerika,..plain simple on fields on objectifye ‚indegenous‘ 1994, highly amused again. Works only on Okzi/oO°rienthaal‘ tools of media applets asalopsikh…and yes, I have comsys qake lines early as a boi …

‚Deeply important for such secularity how the respect each other of ‚critical men could penetrait‘ in Berlin-Trans-µara Romani, and safer sex trade with resultz on assisted die chapitre only ‚Vitamin B‘ on very old terms anniversatile N.N.|yle a term revolutionary percents and fashion ‚Skinheads‘ without andor Pubs critics aequathoriallied and trusted late 1980s prison P.Riots against such lingual abusement ‚indic‘ frank Ceasir Ciao Ceascuu – jump- Benitto Ro|Obama, by servier knowledge that this represent minus under the table summit Suisse hatebread ‚Merse‘limness liberalis documented with propaganda efforts on ‚io ius sangui ideo‘ deoband.- collecting friends on screen.- asspapers high ‚Kunstbums‘ intelligence on ‚Disney ‚white power‘ toilet ‚Army‘ Awards,..you know nothing about that ‚Vinyle collecting‘ kids to Supa|aduultz elusivness and transcribing ‚Islamic daily-neverending father fiqh critics‘ such as single ‚parajuif‘ on scale International political syluum networking for a candidacy on homeland subsexualis,..al-talib.-Rohani Farzi fascist tardition on normalisation … awkyard next executions.-Milan tubenthora ‚Radio‘ and ’streams‘ openmindset ‚MHz‘.--- childabusing father of Munich -not interested in-…taxation on ‚NGO‘-Basis hideouts,..only seculair support could transparency free breath….dumm dumm,..Bossa Nova babababa…knz knrrzzz,..Hooligans on Fruition Zorn‘.-that will stay.- NYC.-..‘deutsche Hells Angels diverged in legal and shadow‘ bad banks LKA{Amt.-NS-Luth or not….bla,..bla,..will play next secondary plainsigth trough…fuck tha fascists.- and believe me, last Britcore Hip Hop revenue in postfascist HAM|mµ·|HAM|nn was same Steilshoop bullshit end of tha 1980s through ‚Univerts Chemical‘ ‚Ox|Rothenbaum‘.- „²³wir haben von nix gewusst‘ im Pflegefall ‚dualer Geschlechter and role modes terms modern and ‚kind‘ prudental IQ news by homo|Deutschland for the global lies Inn … linksextremen Sprechgesang‘.- hate ya..

---------------------------------------------

In tha mouth sperm by ‚open‘ Internet poor militants know for gettin paid on action, and not loving trive a templest trust. ISO in narrtives of semitism don‘t work trusted and as soon Yakuze cos nos.-

---------------------------------------------

Only artificiallied Eric S. and Walter Oz will work with me on BX brothers from another mother mimic minimal moralia Allah Akbar.-

---------------------------------------------

video

---------------------------------------------

Women as Perpetrators inclusion|xclusion negotiate my 18 years anniversary on ‚Hochschulzugangsberechtigung‘ -or- Abitur 1996 ‚fucking rich kidz plain poor‘ aligned written in February by ’schulsenator‘ and mouthly in June…COP ‚Luft und Lebe‘ UK versaile isle da Ghetto.-

Men who had sex with women when they were still young boys are often told that they were
lucky to be initiated so young. It is sometimes viewed as a rite of passage that makes him a
man. In reality, there is no better way to cripple a boy/man emotionally.
A situation with a 15-year-old girl having sex with a 30-year-old man would be recognized
pretty clearly as sexual abuse. There is the belief that girls mature faster than boys. Why
then, would we assume that a 15-year-old boy would be more emotional ready to handle sex
than a 15-year-old girl?
The movie Summer of ’42 is often seen as a picture glorifying sex between an older woman
and a teenage boy. Upon closer examination, he is overwhelmed and confused by the
experience. It was not a good or ‘man making’ experience.
We have only begun talking about and acknowledging female perpetrators in the past few
years. They were thought to be the rare event, the exception to the rule. As the cloak of
secrecy has been peeled back, we are discovering that female perpetrators are not
uncommon. For several years, I cut stories out of the newspaper about female perpetrators.
In a majority of the cases, it was the husband and wife, dad and mom, acting in concert, to
molest their children. The most recent statistics that I have seen support this sampling as
being representative of the overall population.
There are four basic ways that women sexually abuse boys: overt, covert, a sexual violation,
or boundary crossing. Abuse can easily include more than one type.
Overt abuse is similar to what we think of as typical sexual abuse. With a female as the
perpetrator, this might involve oral sex, intercourse, masturbation, fondling, or sexual
punishments.
Covert abuse is more difficult to observe. It can include voyeurism, exposure, seductive
touching, sexualized hugs, kissing on the mouth in a sexual way, extended nursing that
satisfies a sexual need of the mother, or flirting with a male child, possibly to shame or make
the woman’s husband/partner jealous.

Conversation as Attention
(this thread should really be called „Language and Vision“ – I essentially changed tack after naming the thread)

There is much talk – everywhere, all the time – of the gaze; the gaze objectifies the object, and objectifies the relation between the subject and the object. Of course, there is the problem of the „returned gaze“ – which is probably lexically problematic because the idea of „gaze“ implies a freedom, a relaxation, a uni-directional desire, which is problematized by it being returned.

In general, however, gazing isn‘t returned. We look at things which don‘t look at us, much more than we look at things which do look at us. Equally, we are gazed upon more often then we are gievn opportunities to return gazes; note, simply, the way in which, when we talk to someone, our gaze meets theirs only on occasion. Of course there are extreme cases when – lovers? – gaze into each other’s eyes, but this is usually not a „returning“ of a gaze – which is ultimately confrontational, challenging – but a situation in which a double, cross-hatching objectification goes on; I objectify you, you objectify, though of course the implied exchange (If I… then you…) means there is an underhand acknowledgement of subjectivity – to the extent that this kind of exchange (gift exchange?) contributes to the structure of subjectivity.

My aim in this thread is to compare that structure with the ideal structure of conversation; in „good“ conversations, an exchange is literally enacted – our words are always directed at a target, as our gaze is, but our words are directed in such a way as to equalize the self and the other; e.g., to avoid the subject / object binary. But also, I think, conversation is like sight – and this is underrecognized, I think? – similar to sight in that it is a locus of recognition, though not in the same sudden way. When someone talks to us, we are being recognized, and not merely recognized, but recognized as subjects – recognized as beings which are capable of recognizing others as subjects – e.g., of being partners in conversation.

E-pills Birgit Bauer-Reiter ‚back to back rape culture‘ Blau NS|Volksnative ‚humanimo‘.----

Sweet Stadiuums train how to tribe…

Bela

Dr.med hc. Mæn.n.|Zurch Heroin routes http://en.wikipedia.org/wiki/Neutrality_international_relations | Karlsruhe WEF

Toepfer http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/StatisticsServlet?id=22656 ..dear Leader
-------------------------------------------------

3rd B.A.S.E. ¬under whose auspices, not about whether nationalism was the only available
framework for advancing the Middle East toward effective government.
The Islamic Revolution in Iran, however, and the rise of powerful, impossible-
to-ignore Islamist movements in almost every Middle Eastern country, helped
trigger a dramatic shift in scholarly frames of reference. Nationalism in the
Middle East, or at least in Middle East oriented scholarship, was transformed.
From an unproblematic background assumption about the type of political
formula that would legitimize political authority in the region, nationalism
became a highly problematic type of appeal whose future was in doubt—a
political formula of dubious strength and of decreasing interest to ambitious
élites.
------------------------------------------ Can all subject-predicate terms be reduced to compound-sentences
I can change „Obama is in the White House“ to „Obama exists and he is in the White House“,….nobelity.-cos nos.-

Non-referring descriptions have no positive predications at all. i.e. (all G)(~G(the x:Fx)).
We can say what they are not but we cannot say what they are.

All descriptions with a contradictory predication do not exist.
~E!(the x: Fx & ~Fx) for all F, is provable.

Note: (some F)(Fx) < -> E!x, (some F)(F(the x:Gx)) < -> E!(the x:Gx).
To exist is to have a positive predication.

http://quod.lib.umich.edu/cache/a/a/t/aat3201.0001.001/00000201.tif.20.pdf#page=1;zoom=75

Bela Moham Sochkhaat R.-S.

Soca Fetish|µnit forma ‚Standart‘ fascist clothes trade ‚n brandt ‚Northface‘, ‚Skull St.Pauli‘ and ‚JJ Wolfskin‘ moorish groe|af

http://emmaclarke.com/fun/mind-the-gap/spoof-london-underground-announcements

I like to start.-seriously to fill tha gap.- Intl. trade sollipsikh Atari Teenage TTribes on and on…timeless zones clamps.-

Not really sure what you have been reading that wouldn‘t provide a compelling argument here. For starters I think you missed a handful of points about what diminished responsibility necessarily implies and how that concept functions within jurisprudence. Once that’s out of the way the penology crowd and the huge amount of literature on the morality of punishment have pretty much covered everything on this topic (your question ends up being a pretty minute surface concern in all honesty). I mean why not just read Bentham – there has not been a more comprehensive or detailed understanding on the topic of punishment before or since that lovable now oddly embalmed gentleman. Past him, Kant and Hegel pretty much put this one away in their own right; Groundwork and Philosophy of the Right, respectively. More modern guys might be H.L.A. Hart, Language, Collectivism & Valorization
An essential aspect of cognition is to have the necessary language through which to express one’s thoughts; for without the requisite terms our thoughts are suppressed by basic human cognitive limitations. For instance, most people can keep at most between 3-7 things simultaneously in their conscious short term memory at once.

Let us conjecture that higher order thoughts that are constructed directly through reasoning typically involve successive relations of no more than 3 to 7 objects of thought. Further each new constructed object of thought must be sufficiently reinforced to be retained in memory. Without such reinforcement the foundations of these higher order thoughts crumble thereby leaving us categories that lose sight of their foundations.
and not even all of Punishment and Responsibility mind you, just a few sections from that! Rawls has whatever that bizarre piece on rules was where he tries his best to bail out utilitarianism. Oh and maybe Nozick’s Philosophical Explanations; perhaps the section where he gets wet and wild with retributive justice theory.

Near still your neighbor around 3 million Muslims en Ingles Arab by my father figure, and brewed Bamaku-el-Salææm|n°… it’s not difficule fortue anew heigh gameir in support beta better wealth on and off digest private and labor me, myself and eye swords by enligthen tha … [.,..]

Bela Moham Sochkhaat R.-S.

NS|Seiqa Bobby O. Mu°Piratensender Hafenstrasse

MHz*æGALLHAMMER – Gloomy Lights (FULL ALBUM) – Glasgow Rangers quarterly up tha militant St.Paul |Volvespark groen||-

„²³Kritische Kreator-Din æ null‘-Hindenburg 60s.-“

Mu|R:itzee Bela B. Arateroar|coethier Mastagrand Matze Groslohe Union Mr. Sneydeer Alice.-

Fuck tha fascists…

-------------------------------------BREAKING NEWS:
International Outrage Builds as UNESCO Cancels Simon Wiesenthal Center Exhibition Just Days Before Scheduled Opening Due to Official Arab Protest

Update to Follow: Worldwide Protest to UNESCO to be launched on Monday

What can you do? Please forward this email and share on Facebook and Twitter
January 17, 2014
UN cancels Jewish exhibit at last minute on Arab complaints
UNESCO halts Israel’s Jewish history show after Arab nations protest
UNESCO delays exhibit on Jewish ties to Land of Israel: It could harm peace process

UNESCO Pulls Jewish Exhibit After Last Minute Protest From Arab League

UNESCO cancels event on Jewish ties to Land of Israel

World Jewish Congress denounces UNESCO cancelation of Israel exhibit
Jewish leaders condemn Unesco decision to cancel Israel exhibition
From JTA:
UNESCO cancels Israel expo following Arab pressure

UNESCO Cancels Israel Expo following Arab Pressure

UNESCO delays exhibit on Jewish ties to Land of Israel: It could harm peace process

Support the Work of the Simon Wiesenthal Center
© Copyright 2014 Simon Wiesenthal Center 1399 South Roxbury, Los Angeles, CA 90035. (310) 553-9036
Your privacy is important to the SWC. Please review SWC’s online Privacy Policy.